Etalagebenen

Vergroot uw pijnvrije loopafstand met gesuperviseerde looptherapie

Met de naam “etalageziekte” of “etalagebenen” wordt de vaatziekte Claudicatio intermittens aangeduid. Dit betekent letterlijk hinken met tussenpozen. Mensen krijgen pijn tijdens het lopen en moeten tussendoor even rust nemen. Vaak doen deze mensen net alsof zij naar een etalage kijken.

 

Deze pijn is een uiting van doorbloedingsproblemen in de benen als gevolg van slagaderverkalking (atherosclerose). Er kan sprake zijn van een langzaam sluipend proces. De eerste klachten kunnen zich voordoen tijdens inspanning, bijvoorbeeld tijdens lopen, rennen of traplopen. Door de inspanning vraagt het lichaam een verhoogde energietoevoer. Dit wordt verkregen door een snellere toevoer van zuurstofrijk bloed. Als het vernauwde bloedvat niet meer in staat is om voldoende zuurstofrijk bloed aan te voeren, ontstaat er bij inspanning krampende pijn in het been, die dwingt tot regelmatig stilstaan: claudicatio intermittens.

 

Gesuperviseerde looptherapie

Wij geven patiënten met perifeer vaatlijden gesuperviseerde looptherapie, zodat de pijnvrije loopafstand vergroot wordt. Ook besteden wij aandacht aan leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. Voor het waarborgen van onze kwaliteit zijn wij aangesloten bij het ClaudicatioNet, een landelijk netwerk voor speciale looptherapie.  

privacy|proclaimer|© Art Fysio 2023