Ziekte van Parkinson

Deskundige zorg goed geregeld via het ParkinsonNet

Bij de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de patiënt ervaart. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de patiënt wordt behandeld door meerdere zorgverleners.

 

Wij zijn aangesloten bij het ParkinsonNet, dat betekent dat wij speciaal geschoold zijn in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. Wij werken nauw samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd.

privacy|proclaimer|© Art Fysio 2024